Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Zoomindstilling

Du kan vælge zoomindstillingen på produktet.

  1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Zoomindstilling] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Kun optisk zoom (standardindstilling):
Optisk zoom er aktiveret. Du kan anvende smart zoom-funktionen, hvis du indstiller [Billedformat] til [M] eller [S].

Til: Klar billedzoom:
Selvom zoomområdet for den optiske zoom overskrides, forstørrer produktet billeder inden for det område, hvor billedkvaliteten ikke forringes væsentligt.

Til: Digital zoom:
Når zoomområdet for [Klar billedzoom] overskrides, forstørrer produktet billeder maksimalt. Billedkvaliteten vil dog forringes.

Bemærk!

  • Indstil [Kun optisk zoom], hvis du ønsker at forstørre billeder inden for det område, hvor billedkvaliteten ikke forringes.