Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

De zoomfunktioner, som er til rådighed med dette produkt

Zoomfunktionen på dette produkt giver en højere zoomforstørrelse ved at kombinere forskellige zoomfunktioner. Det ikon, som vises på skærmen, ændres i henhold til den valgte zoomfunktion.

(1) Optisk zoomområde
Zoom billeder i objektivets zoomområde.
Når der er monteret et elektrisk zoomobjektiv, vises zoombjælken for det optiske zoomområde.
Når der er monteret et andet objektiv end et elektrisk zoomobjektiv, vises zoombjælken for det optiske zoomområde ikke.

(2) Område for Smart zoom ()
Zoom billeder uden forringelse af den oprindelige kvalitet ved at beskære billedet delvist (kun når billedformatet er [M] eller [S]).

(3) Område for Klar billedzoom ()
Zoom billeder vha. en billedproces med mindre forringelse. Indstil først [Zoomindstilling] til [Til: Klar billedzoom] eller [Til: Digital zoom].

(4) Digitalt zoomområde()
Du kan forstørre billeder vha. en billedbehandling. Når du vælger [Til: Digital zoom] som [Zoomindstilling], kan du anvende denne zoomfunktion.

Bemærk!

 • Standardindstillingen for [Zoomindstilling] er [Kun optisk zoom].
 • Standardindstillingen for [Billedformat] er [L]. Ændr [Billedformat] til [M] eller [S] for at anvende smart zoom.
 • Der er ikke andre zoomfunktioner end optisk zoom til rådighed under optagelse i følgende situationer:
  • [Panorering]
  • [Smil-/Ansigtsreg.] er indstillet til [Smiludløser]
  • [Kvalitet] er indstillet til [RAW] eller [RAW og JPEG]
 • Du kan ikke anvende smart zoom-funktionen til film.
 • Når der er monteret et motoriseret zoomobjektiv, kan du ikke anvende [Zoom] under MENU. Hvis du forstørrer billeder mere end zoomområdet for den optiske zoom, skifter produktet automatisk til [Zoom].
 • Når du anvender en anden zoomfunktion end den optiske zoom, er indstillingen [Fokusområde] deaktiveret. AF giver forrang til og omkring midterområdet. [Lysmålermetode] er endvidere fastsat til [Multi].