Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Blitztilstand

Du kan indstille blitztilstanden.

  1. MENU (Kameraindst.) [Blitztilstand] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Blitz fra
Blitzen udløses ikke.
Autoblitz
Affyres i mørke omgivelser eller ved optagelse mod kraftigt lys.
Udfyld.blitz (standardindstilling):
Affyres hver gang, du trykker på udløseren.
Blitz m/lang luk
Affyres hver gang, du trykker på udløseren. Optagelse med langsom synkronisering giver dig mulighed for at optage et klart billede af både motivet og baggrunden ved at gøre lukkerhastigheden langsommere.
Forsinket blitz
Affyres lige inden eksponeringen er gennemført, hver gang du trykker på udløseren. Optagelse med forsinket blitz gør det muligt at optage et naturligt billede af sporet fra et motiv i bevægelse, som f.eks. en kørende bil eller en gående person.
Trådløs
Når der anvendes en trådløs blitz, giver skyggeeffekten motivet et mere 3D-agtigt udseende end ved brug af den monterede blitz. Denne tilstand er effektiv, når du monterer en ekstern blitz (sælges separat), som kan fjernbetjenes, og optager med en trådløs blitz (sælges separat) placeret på afstand af produktet.

Bemærk!

  • Standardindstillingen afhænger af optagetilstanden.
  • Tilgængelig blitztilstand afhænger af optagetilstanden.