Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Fatningsadapter

Du kan ved hjælp af en fatningsadapter (sælges separat) montere et A-fatningsobjektiv (sælges separat) til dette produkt.
Se i den betjeningsvejledning der fulgte med fatningsadapteren angående detaljer.

Bemærk!

  • Du kan muligvis ikke anvende fatningsadapteren med visse objektiver. Kontakt din Sony-forhandler eller et lokalt autoriseret Sony-serviceværksted angående kompatible objektiver.
  • Du kan ikke anvende AF-lampen ved brug af et objektiv med A-fatning.
  • Lyden af objektivet og produktet i anvendelse optages muligvis med på filmoptagelsen.
    Du kan slå lyden fra ved at vælge MENU[Kameraindst.] [Lydoptagelse] [Fra].
  • Det kan tage lang tid, eller det kan være svært for produktet at fokusere, afhængigt af det anvendte objektiv eller motivet.