Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Enkelt bracket

Optager flere billeder, mens eksponeringen automatisk ændres fra basis til mørkere, og derefter til lysere.
Tryk på udløserknappen for hvert billede. Du kan vælge et billede, som passer til dit formål, efter optagelsen.

  1. MENU (Kameraindst.) → [Fremf.metode] [Enkelt bracket].
  2. Vælg den ønskede tilstand vha. den højre/venstre side på kontrolhjulet.

Detaljer om menupunkt

Enkelt bracket: 0,3EV 3-billede (standardindstilling):
Denne indstilling optager i alt tre billeder efter hinanden med en eksponeringsværdi ændret med plus eller minus 0,3 EV.
Enkelt bracket: 0,3EV 5-billede:
Denne indstilling optager i alt fem billeder efter hinanden med en eksponeringsværdi ændret med plus eller minus 0,3 EV.
Enkelt bracket: 0,5EV 3-billede:
Denne indstilling optager i alt tre billeder efter hinanden med en eksponeringsværdi ændret med plus eller minus 0,5 EV.
Enkelt bracket: 0,5EV 5-billede:
Denne indstilling optager i alt fem billeder efter hinanden med en eksponeringsværdi ændret med plus eller minus 0,5 EV.
Enkelt bracket: 0,7EV 3-billede:
Denne indstilling optager i alt tre billeder efter hinanden med en eksponeringsværdi ændret med plus eller minus 0,7 EV.
Enkelt bracket: 0,7EV 5-billede:
Denne indstilling optager i alt fem billeder efter hinanden med en eksponeringsværdi ændret med plus eller minus 0,7 EV.
Enkelt bracket: 1,0EV 3-billede:
Denne indstilling optager i alt tre billeder efter hinanden med en eksponeringsværdi ændret med plus eller minus 1,0 EV.
Enkelt bracket: 2,0EV 3-billede:
Denne indstilling optager i alt tre billeder efter hinanden med en eksponeringsværdi ændret med plus eller minus 2,0 EV.
Enkelt bracket: 3,0EV 3-billede:
Denne indstilling optager i alt tre billeder efter hinanden med en eksponeringsværdi ændret med plus eller minus 3,0 EV.

Bemærk!

  • Når [ISO AUTO] er valgt i tilstanden [Manuel eksp.], ændres eksponeringen vha. justering af ISO-værdien. Hvis der er valgt en anden indstilling end [ISO AUTO], ændres eksponeringen vha. justering af lukkerhastigheden.
  • Når du justerer eksponeringen, ændres eksponeringen i henhold den kompenserede værdi.