Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

AF m/udløserk. (stillbillede)

Vælger, om der skal fokuseres automatisk, når du trykker udløserknappen halvvejs ned. Vælg [Fra] for at justere fokuseringen og eksponeringen separat.

  1. MENU(Brugerdef. indstillinger) → [AF m/udløserk.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til (standardindstilling):
Autofokus udføres, når du trykker udløserknappen halvvejs ned.
Fra
Autofokus udføres ikke, selvom du trykker udløserknappen halvvejs ned.

Tip!

  • Når [AF m/udløserk.] er indstillet til [Fra], kan du stadig anvende [AF til]-funktionen.