Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

AF til

Du kan fokusere vha. en hvilken som helst tast i stedet for at trykke udløserknappen halvvejs ned. Indstillingerne for [Fokustilstand] vil blive anvendt.

  1. Vælg den ønskede tast og tildel [AF til]-funktionen til den vha. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Specialtastsindstil.].
  2. Tryk på den tast, som du har tildelt [AF til]-funktionen til, mens du optager med autofokus.