Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

AF-låsning (Til)

Bevarer automatisk fokus på et motiv i bevægelse.

 1. MENU (Kameraindst.) → [AF-låsning][Til].
 2. Ret målrammen og det motiv, som skal spores, ind efter hinanden, og tryk på i midten.

Bemærk!

 • Funktionen [AF-låsning] fungerer muligvis ikke ordentligt i de følgende situationer:
  • Motivet bevæger sig for hurtigt.
  • Motivet er for lille eller for stort.
  • Kontrasten mellem motivet og baggrunden er svag.
  • Det er mørkt.
  • Lyset i omgivelserne skifter.

Tip!

 • Hvis motivet bliver væk fra dig, kan dette produkt detektere motivet og genoptage funktionen AF-låsning, når motivet kommer tilbage på skærmen.