Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

AF-låsning

Indstil sporingsfunktionen til at fortsætte med at fokusere på motivet.

  1. MENU (Kameraindst.) → [AF-låsning] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Fra
Sporer ikke noget motiv, der skal fokuseres på.
Til
Sporer et motiv, der skal fokuseres på.
Til (m/udløserknap)
Sporer et motiv, der skal fokuseres på, når udløserknappen trykkes halvvejs ned.

Bemærk!

  • Du kan kun indstille [Til (m/udløserknap)], når der er valgt [Kontinuerlig AF] som [Fokustilstand].