Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

AF/MF-kontrol

Du kan nemt skifte fokustilstanden fra automatisk til manuel og omvendt under optagelse, uden at ændre din holdeposition.

  1. Skift AF/MF/AEL-skifteknappen til AF/MF-positionen, og tryk derefter på AF/MF-knappen.

Under autofokus:
Skifter midlertidigt fokustilstanden til manuel. Juster fokus mens AF/MF-knappen holdes nede.

Under manuel fokus:
Skifter midlertidigt fokustilstanden til automatisk, mens AF/MF-knappen holdes nede, og låser fokuseringen.

Tip!

  • Hvis du vælger [Skift AF/MF-kontrol] i [AF/MF-knap] under [Specialtastsindstil.], forbliver fokustilstanden skiftet, selvom du fjerner din finger fra knappen.