Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Visningsrotation

Vælger retningen ved afspilning af optagede stillbilleder.

  1. MENU (Afspil) → [Visningsrotation] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkter

Auto
Billedet vises i henhold til retningsinformationen for billedet. Du kan rotere billedet vha. rotationsfunktionen. Visningsretningen bevares, selvom produktet vippes.
Manuel
Billedet vises i henhold til retningsinformationen for billedet. Du kan rotere billedet vha. rotationsfunktionen.
Fra
Viser altid i landskabsretning.