Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Sletning af flere valgte billeder

Du kan slette flere valgte billeder.

  1. MENU(Afspil) → [Slet] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Flere billeder:
Sletter de valgte billeder.

(1) Vælg de billeder som skal slettes, og tryk derefter på på midten af kontrolhjulet. -mærket vises i afkrydsningsfeltet. For at annullere valget skal du trykke på igen for at fjerne -mærket.

(2) Gentag trin (1) for at slette andre billeder.

(3) MENU [OK] → Tryk på på midten.

Alle i denne mappe
Sletter alle billeder i den valgte mappe.
Alle med denne dato
Sletter alle billeder i det valgte datoområde.