Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Sletning af et vist billede

Du kan slette et vist billede.

  1. Vis det billede du vil slette.
  2. Tryk på (Slet)-knappen.
  3. Vælg [Slet] vha. af kontrolhjulet, og tryk derefter på på midten af kontrolhjulet.