Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Brug af Fn (Funktion)-knappen

Du kan genkalde funktioner, når du optager billeder. Der kan registreres op til 12 ofte anvendte funktioner til Fn (Funktion)-knappen.

  1. Tryk på Fn (Funktion)-knappen i optagetilstand.

  2. Vælg en funktion som skal registreres ved at trykke på kontrolhjulets op/ned/venstre/højre side.

  3. Drej på den forreste vælger for at vælge den ønskede indstilling.
    • Visse funktioner kan finjusteres vha. den bagerste vælger.

Udførsel af indstillinger på den dedikerede skærm

  • Vælg den ønskede funktion i trin 2, og tryk derefter på på midten af kontrolhjulet. Den dedikerede indstillingsskærm for funktionen vises. Følg betjeningsvejledningerne (A) for at udføre indstillingerne.