Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Brug af MENU-punkter

I dette afsnit lærer du hvordan du ændrer indstillinger, som er relateret til alle kamerabetjeninger, samt hvordan du udfører kamerafunktioner, herunder optage-, afspilnings- og betjeningsmetoder.

  1. Tryk på MENU-knappen til visning af Menu-skærmen.

  2. Vælg det ønskede MENU-punkt vha. kontrolhjulets op/ned/venstre/højre side, eller ved at dreje på kontrolhjulet, og tryk derefter på på midten af kontrolhjulet.
    • Visningen kan muligvis gå direkte fra trin 1 til trin 3 afhængigt af [Felt-menu]-indstillingen.

  3. Vælg det ønskede indstillingspunkt vha. tryk på kontrolhjulets op/ned/venstre/højre side, eller ved at dreje på kontrolhjulet, og tryk derefter på i midten af kontrolhjulet.
    Vælg et ikon øverst på skærmen og tryk derefter på kontrolhjulets venstre/højre side for at flytte til et andet MENU-punkt.

  4. Vælg den ønskede indstillingsværdi og tryk derefter på for at bekræfte.