Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5000

Kontinuerlig tagning

Används för att ta bilder oavbrutet så länge man håller avtryckaren nedtryckt.

  1. MENU (Kamerainst.)[Matningsläge][Kontinuerlig tagning].

Tips

  • Om du vill hålla skärpan och exponeringen fast inställda under bursttagningen, så ändra följande inställningar.
    Exponeringen för den första bilden bestäms när man trycker ner avtryckaren halvvägs. Exponeringsinställningen för den första bilden används även för de efterföljande bilderna.
    • Ställ in punkten [Fokusläge][Kontinuerlig AF].
    • Ställ in punkten [AEL med slutare][Av] eller [Auto].