Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5000

Val av matningsläge (kontinuerlig tagning/självutlösaren)