Digitální fotoaparátDSC-W810

Scéna snímání fotografie

Režim snímání statických snímků lze vybrat, když je režim nastaven na hodnotu [Statický snímek].

  1. MENU – (Statický snímek) – (Scéna snímání fotografie) – požadovaný režim

(Inteligentní auto)(výchozí nastavení):

Snímat lze s automaticky daným nastavením.

(Automat. program):

Snímky lze pořídit s automaticky nastavenou expozicí (rychlost závěrky i hodnota clony).

Také můžete vybrat různá nastavení pomocí nabídky.

(Obrazový efekt):

Statický snímek můžete pořídit s originální texturou podle požadovaného efektu.

(Volba scény):

Snímat lze s nastaveními přednastavenými podle scény.

(Party):

Snímat lze tak, aby tón pleti vypadal hladší, a vytvořit jasnou a živou atmosféru.

(SteadyShot):

Snímat lze krásné snímky, bez rozmazání.