Digitální fotoaparátDSC-W810

Velikost snímku při snímání v režimu Plynulé panoráma

Slouží k nastavení velikosti snímku v režimu Plynulé panoráma. Velikost snímku závisí na směru snímání panoramatického snímku.

  1. MENU – (Velikost snímku panorámatu) – požadovaná velikost

(Standardní)(výchozí nastavení):

(Vodorovný: 4912 × 1080)

(Svislý: 3424 × 1920)

Slouží k pořízení snímků ve standardní velikosti.

(Širokoúhlé):

(Vodorovný: 7152 × 1080)

(Svislý: 4912 × 1920)

Slouží k pořízení širokoúhlých snímků.

(360°):

(Vodorovný: 11520 × 1080)

Slouží k pořízení 360stupňových snímků.