Digitalni fotoaparatDSC-W830

Nije moguć uvoz slika

  • Pomoću USB priključka, pravilno povežite svoj fotoaparat s računalom.
  • Kada snimate slike s memorijskom karticom formatiranom na računalu, može vam se dogoditi da slike ne možete uvesti na računalo. Snimajte na memorijsku karticu formatiranu u fotoaparatu.