Digitalni fotoaparatDSC-W830

Prikaz samodijagnostike

Pojavi li se kod koji počinje nekim slovom abecede, u tijeku je samodijagnostička funkcija fotoaparata. Zadnje dvije znamenke (označene sa ) ovisit će o stanju fotoaparata.

Ako ne možete riješiti problem, čak ni nakon što višekratno pokušate izvesti sljedeće popravne postupke, fotoaparat možda treba uputiti na popravak.

Obratite se svom distributeru ili lokalnom ovlaštenom serviseru.

C:32:

  • Postoji problem s hardverom fotoaparata. Isključite napajanje i ponovo ga uključite.

C:13:

  • Fotoaparat ne može čitati ni pisati podatke na memorijsku karticu. Pokušajte ponovo isključiti i ponovo uključiti fotoaparat, te izvaditi i umetnuti memorijsku karticu više puta.
  • Umetnuta je neformatirana memorijska kartica. Formatirajte memorijsku karticu.
  • Umetnuta memorijska kartica ne može se upotrijebiti s ovim fotoaparatom ili su podaci oštećeni. Umetnite novu memorijsku karticu.

E:61:

E:62:

E:91:

  • Došlo je do nepravilnosti u radu fotoaparata. Poništite parametre fotoaparata, zatim ponovo uključite napajanje.

E:94:

  • Dolazi do nepravilnosti u radu pri pisanju ili čitanju podataka. Potreban je popravak. Obratite se svom distributeru ili lokalnom ovlaštenom serviseru. Budite spremni dati sve brojeve u kodovima grešaka iza slova E.