Digitálny HD video rekordérHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Access point settings

Prístupový bod môžete zaregistrovať manuálne. Pred začatím postupu skontrolujte identifikátor SSID, režim zabezpečenia a heslo prístupového bodu. V niektorých zariadeniach môže byť heslo vopred nastavené. Podrobnosti nájdete v návode na používanie prístupového bodu alebo kontaktujte správcu siete.

 1. – [Setup] – [Connection] – [Access point settings].
 2. Vyberte prístupový bod, ktorý chcete zaregistrovať.

  Želaný prístupový bod sa zobrazí:
  Vyberte prístupový bod.
  Želaný prístupový bod sa nezobrazí:
  Vyberte položku [Manual setting], zadajte identifikátor SSID prístupového bodu a vyberte režim zabezpečenia.
 3. Zadajte heslo a potom vyberte položky [Next] – [Register].

  • Prístupové body bez ikony nevyžadujú zadanie hesla.

Iné položky nastavenia

V závislosti od stavu alebo metódy nastavenia prístupového bodu môžu existovať ďalšie položky nastavenia.

WPS PIN:
Slúži na zobrazenie kódu PIN, ktorý sa má zadať do pripojeného zariadenia.
IP address setting:
Vyberte položku [Auto] alebo [Manual].
IP address:
Ak zadávate adresu IP manuálne, zadajte pevnú adresu.
Subnet mask/Default gateway:
Keď nastavíte položku [IP address setting] na možnosť [Manual], zadajte adresu IP a masku podsiete zodpovedajúcu vášmu sieťovému prostrediu.
Priority Connection:
Vyberte položku [On] alebo [Off].

Poznámka

 • Ak chcete, aby mal registrovaný prístupový bod prioritu, nastavte položku [Priority Connection] na možnosť [On].

Rada

 • Spôsob zadávania nájdete v časti „Ako používať klávesnicu“.