Cyfrowa kamera wideo HDHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Odtwarzanie filmów i zdjęć z poziomu ekranu Podgląd Wydarzeń

Zarejestrowane obrazy można wyszukiwać po dacie i godzinie ich nagrania (Podgląd wydarzeń).

 1. Otwórz monitor LCD i naciśnij przycisk (Podgląd wydarzeń), aby przejść do trybu odtwarzania.
  • Alternatywą jest wybór opcji (Podgląd wydarzeń) na monitorze LCD.

 2. Za pomocą / przenieś żądane wydarzenie na środek () i zaznacz je ().
  • To urządzenie automatycznie wyświetli zarejestrowane obrazy jako wydarzenie, uwzględniając ich datę i godzinę.

 3. Wybrać obraz.
  • To urządzenie rozpocznie odtwarzanie, począwszy od zaznaczonego obrazu do ostatniego obrazu w ramach danego wydarzenia.

 4. Wybierz odpowiednie przyciski na monitorze LCD, stosownie do żądanej operacji odtwarzania.

Przyciski odtwarzania

/: Poprzedni/następny

: Usuwanie

/: Przewijanie do przodu/do tyłu

: Kontekst

/: Odtwarzanie/wstrzymanie odtwarzania

: Zatrzymanie

: Odtwarzanie/zatrzymanie pokazu slajdów

: Film z obiektami w ruchu

Uwaga

 • Aby zapobiec utracie danych obrazu, należy regularnie zapisywać wszystkie nagrane obrazy na nośnikach zewnętrznych.
 • Niektóre przyciski opisane powyżej mogą być niedostępne, w zależności od rodzaju odtwarzanego obrazu.
 • Domyślnie wstępnie rejestrowany jest zabezpieczony film demonstracyjny (modele z pamięcią wewnętrzną).

Wskazówka

 • Kolejne naciśnięcie przycisków / w trakcie odtwarzania zwiększa tempo odtwarzania kolejno ok. 5 razy, 10 razy, 30 razy oraz 60 razy.
 • Aby odtwarzać filmy w zwolnionym tempie, w trybie pauzy należy wybrać /.
 • Aby powtórzyć pokaz slajdów, należy wybrać opcję - [Ust. pok. slajd.] przy pozycji zaznaczonej za pomocą przycisku przełączania rodzaju obrazów.