Digitalt HD-videokameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Sådan gør du

Inden brug

Modeloplysninger

Dele og knapper

Skærmindikatorer

Betjening

Kom godt i gang

Kontrol af det medfølgende tilbehør

Forberedelse af strømkilde

Indledende opsætning

Forberedelse af et hukommelseskort

Optagelse

Optagelse af film/billeder

Nyttige funktioner til optagelse

Afspilning

Afspilning af billeder ved hjælp af Begivenhedsvisning

Afspilning af billeder ved hjælp af Højdepunktsafspilning

Afspilning af MP4-film (HD-film) (ændring af filmformatet)

Redigering af billeder via afspilningsskærmbilledet

Brug af den indbyggede projektor

Afspilning af billeder på et HD-tv

Afspilning af billeder på et tv, der ikke understøtter HD

Lagring af billeder ved hjælp af en ekstern enhed

Brug af softwaren PlayMemories Home

Lagring af billeder på en ekstern medieenhed

Oprettelse af en disk med en videooptager

Brug af Wi-Fi-funktionen

Hvad du kan foretage dig med Wi-Fi-funktionen

Betjening via en smartphone

Overførsel af billeder til en smartphone

Overførsel af billeder til en computer

Overførsel af billeder til et tv

Tilslutning af en smartphone

Installation af PlayMemories Mobile

Menubetjening

Brug af menuelementer

Optagelsestilstand

Kamera/mikrofon

Billedkvalitet/-størrelse

Afspilningsfunktion

Rediger/Kopier

Indstillinger

Opladningstid/optagelsestid for film/antal billeder, der kan optages

Kontrol af opladningstiden

Forventet optagelses- og afspilningstid for individuelle batterier

Forventet filmoptagelsestid og forventet antal billeder, der kan optages, for den interne hukommelse

Forventet filmoptagelsestid og forventet antal billeder, der kan optages, for hukommelseskort

Bit-hastighed for hver enkelt optagelsestilstand

Pixel, der optages for hver enkelt billedstørrelse

Yderligere oplysninger

Forholdsregler

Håndtering af dette produkt

Vedligeholdelse

Brug af dette produkt i udlandet

Varemærker

Licens

Zoomforstørrelser