Digital HD-videokameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Så här använder du

Innan du använder videokameran

Modellinformation

Delar och reglage

Skärmindikatorer

Använda enheten

Komma igång

Kontrollera medföljande tillbehör

Försiktighetsåtgärder för strömkälla

Konfiguration första gången

Förbereda ett minneskort

Inspelning

Spela in filmer/fota

Användbara funktioner för inspelning

Uppspelning

Visa bilder med Event View

Visa bilder med Highlight-uppspelning

Spela upp MP4-filmer (HD-film) (byta filmformat)

Redigera bilder på uppspelningsskärmen

Använda den inbyggda projektorn

Visa bilder på en HDTV (högupplöst)

Visa bilder på en vanlig TV (ej HD)

Spara bilder på en extern enhet

Använda programvaran PlayMemories Home

Skapa en skiva med en inspelare

Använda Wi-Fi-funktionen

Vad du kan göra med Wi-Fi-funktionen

Kontrollera via en smartphone

Överföra bilder till en smartphone

Överföra bilder till en dator

Överföra bilder till en TV

Ansluta en smartphone

Installera PlayMemories Mobile

Menyalternativ

Använda menyalternativ

Inspelningsläge

Kamera/mikrofon

Bildkvalitet/storlek

Uppspelningsfunktion

Redigera/kopiera

Inställningar

Laddningstid/inspelningstid för filmer/antal stillbilder som kan tas

Kontrollera laddningstid

Förväntade inspelnings- och uppspelningstider för enskilda batterier

Förväntade filminspelningstider och antal foton i internminnet

Förväntade filminspelningstider och antal foton för minneskort

Bithastighet för varje inspelningsläge

Inspelade bildpunkter för varje bildstorlek av foton

Ytterligare information

Försiktighetsåtgärder

Hantering av produkten

Underhåll

Använda produkten utomlands

Varumärken

Licens

Zoomförstoringar