Digital HD-videokameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Felsökning

Felsökning

Om du får problem

Generell användning

Batterier/strömkällor

Bildskärm

Minneskort

Inspelning

Uppspelning

Wi-Fi

Redigera filmer/foton på produkten

Uppspelning på en TV

Kopiera/ansluta till andra enheter

Ansluta till en dator

Självdiagnostik/Varningsindikatorer

Självdiagnostik/Varningsindikatorer

Varningsmeddelanden

Varningsmeddelanden