Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Detekce obličejů

Videokameru lze nastavit tak, aby automaticky rozpoznávala obličeje. Videokamera automaticky upraví zaostření/barvu/expozici pro tvář vybraného subjektu.

  1. – [Kamera/Mikrofon] – [Obličej] – [Detekce obličejů] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Auto (výchozí nastavení):
Umožňuje rozpoznat obličeje.
Vyp. ():
Nerozpoznává obličeje.

Poznámka

  • V závislosti na podmínkách nahrávání nemusí být obličeje rozpoznány.

Tip

  • Zde jsou uvedeny podmínky nahrávání zajišťující lepší detekci obličejů.
    • Nahrávání na dostatečně jasných místech.
    • Subjekt nemá nasazeny brýle, klobouk ani masku.
    • Tváře subjektů se dívají přímo do videokamery.