Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Ruční ovládání nastavení obrazu pomocí voliče MANUAL

Použijte nabídku přiřazenou tlačítku MANUAL.

  1. Stisknutím tlačítka MANUAL přejděte režimu ruční obsluhy.
    • Stisknutím tlačítka MANUAL se přepíná režim obsluhy mezi ručním a automatickým.

    A: Tlačítko MANUAL

    B: Volič MANUAL

  2. Otáčením voliče MANUAL proveďte úpravy.

Poznámka

  • I když přiřazenou položku voliče MANUAL změníte, zůstanou ruční nastavení zachována. Nastavíte-li však položku [Expozice] po ručním nastavení položky [Kor. autom. expozice], potlačí nastavení položky [Expozice] položku [Kor. autom. expozice].