Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Ukládání snímků na externí médium

Videa a fotografie lze snadno ukládat na externí média, jako například externí pevné disky.

 1. Připojte videokameru k externímu médiu pomocí adaptérového kabelu USB (prodává se zvlášť).

  A: Adaptérový kabel USB (prodává se zvlášť)

  • Vestavěný kabel USB neodpojujte, pokud je na monitoru LCD zobrazena zpráva [Příprava souboru databáze obrazů. Čekejte prosím.].
  • Zobrazí-li se na monitoru LCD videokamery zpráva [Opravit datab. obrazů], vyberte položku .
 2. Na monitoru LCD videokamery vyberte položku [Kopírovat.].

  • Videa a fotografie, které jsou uloženy na záznamovém médiu a dosud nebyly uloženy na externí médium, lze v tomto okamžiku uložit na připojené médium.
  • Tato činnost je k dispozici pouze v případě, že jsou ve videokameře k dispozici nově nahrané snímky.
  • Chcete-li odpojit externí médium, vyberte položku při zobrazené obrazovce Prohlížení události nebo Index událostí.

Poznámka

 • Během kopírování monitor LCD nezavírejte. Kopírování bude přerušeno.
 • Chcete-li kopírovat videa ve formátu XAVC S, musí být ve videokameře použit software verze 2.00 nebo novější. Chcete-li zjistit verzi softwaru ve videokameře, vyberte položku - [Nastavení] - [Obecná Nastavení] - [Verze]. (Položka nabídky [Verze] se bude zobrazovat u verze softwaru 2.00 nebo novější.)