Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Poslat do počítače

Videa a fotografie můžete přenášet a ukládat do počítače.

 1. Nainstalujte do počítače příslušnou aplikaci.

  Pro Windows: PlayMemories Home

  www.sony.net/pm/

  Počítač Mac: Automatický bezdrátový import

  www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

  • Při prvním připojení videokamery k počítači po instalaci aplikace nastavte ve videokameře možnost [Nast. připojení USB] na hodnotu [Auto] nebo [MTP]. Poté videokameru připojte k počítači pomocí vestavěného kabelu USB.
  • Je-li již aplikace v počítači nainstalována, aktualizujte ji na nejnovější verzi.
 2. Připojte videokameru k přístupovému bodu bezdrátové sítě.
  • Pokud přístupový bod nepodporuje tlačítko WPS, přejděte k nastavení [Nast. přístup. bodu].
  • Pokud přístupový bod tlačítko WPS podporuje, přejděte k části [Stisk WPS].
  • Nastavení pro kroky 1 a 2 je nutné provádět pouze při prvním použití.
 3. Stisknutím tlačítka na videokameře přejděte do režimu přehrávání.
 4. Na monitoru LCD videokamery vyberte – [Editace/Kopírování] – [Poslat do počítače].
  • Snímky jsou automaticky přeneseny a uloženy do počítače.
  • Budou přeneseny pouze nově nahrané snímky.

Poznámka

 • Během přenosu monitor LCD nezavírejte. Přenos bude přerušen.
 • Chcete-li aktivovat funkci [Poslat do počítače], je nutné zapnout počítač.
 • V závislosti na nastavení aplikace v počítači se může videokamera po uložení snímků automaticky vypnout.
 • Chcete-li importovat a uložit snímky nahrané na paměťové kartě do počítače, nejprve vložte paměťovou kartu do videokamery.
 • Import videí a více snímků může nějakou dobu trvat.