Digitálny video rekordér s rozlíšením 4K/Digitálny HD video rekordérFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Odstraňovanie porúch

Odstraňovanie porúch

Ak máte problémy

Všeobecné úkony

Batérie a zdroje napájania

Monitor

Hľadáčik

Pamäťová karta

Bezdrôtový diaľkový ovládač

Nahrávanie

Prehrávanie

Wi-Fi

Úprava videozáznamov alebo fotografií v tomto produkte

Prehrávanie v televízore

Kopírovanie a pripojenie k iným zariadeniam

Pripojenie k počítaču

Zobrazenie vlastnej diagnostiky a výstražné indikátory

Zobrazenie vlastnej diagnostiky a výstražné indikátory

Výstražné hlásenia

Výstražné hlásenia