Digitálny video rekordér s rozlíšením 4K/Digitálny HD video rekordérFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Spôsob používania

Pred použitím

Informácie o modeli

Súčasti a ovládacie prvky

Indikátory na obrazovke

Formát nahrávania videozáznamu

Začíname

Kontrola súčastí balenia

Príprava zdroja napájania

Prvotné nastavenie

Príprava pamäťovej karty

Nahrávanie

Nahrávanie videozáznamov/fotografií

Manuálna zmena jasu na nahrávanie

Užitočné funkcie pri nahrávaní

Prehrávanie

Prehrávanie snímok na obrazovke Event View

Prehrávanie snímok pomocou funkcie výberu najlepších sekvencií

Prehrávanie videozáznamov MP4 (videozáznamy HD) (prepínanie formátu videozáznamu)

Úprava snímok na obrazovke prehrávania

Prehrávanie snímok v televízore s rozlíšením 4K

Prehrávanie snímok v televízore s vysokým rozlíšením obrazu

Prehrávanie snímok v televízore, ktorý nemá vysoké rozlíšenie obrazu

Ukladanie snímok pomocou externého zariadenia

Ako ukladať videozáznamy

Používanie softvéru PlayMemories Home

Ukladanie snímok v externom pamäťovom zariadení

Vytvorenie disku pomocou rekordéra

Používanie funkcie Wi-Fi

Ako vám môže poslúžiť funkcia Wi-Fi

Ovládanie pomocou smartfónu

Prenos snímok do smartfónu

Prenos snímok do počítača

Prenos snímok do televízora

Pripojenie smartfónu

Inštalácia softvéru PlayMemories Mobile

Používanie ponúk

Používanie položiek v ponukách

Režim snímania

Fotoaparát/Mikrofón

Kvalita/veľkosť snímky

Funkcia prehrávania

Upraviť/kopírovať

Nastavenie

Čas nabíjania/nahrávania videozáznamov/počet fotografií, ktoré je možné nahrať

Skontrolovať čas nabíjania

Predpokladaný čas nabíjania a prehrávania pre jednotlivé batérie

Predpokladaný čas nahrávania videozáznamu a počet fotografií, ktoré sa dajú nahrať na pamäťové karty

Prenosová rýchlosť pre jednotlivé režimy nahrávania

Počet pixelov zaznamenaných pri jednotlivých veľkostiach fotografií

Ďalšie informácie

Preventívne upozornenia

Manipulácia s produktom

Údržba

Používanie produktu v zahraničí

Ochranné známky

Licencia

Zväčšenie transfokácie