Cyfrowa kamera wideo 4K/Cyfrowa kamera wideo HDFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Jak korzystać

Informacje wstępne

Informacje dotyczące poszczególnych modeli

Części i elementy sterujące

Wskaźniki na ekranie

Format zapisu filmu

Czynności wstępne

Sprawdzenie dostarczonych elementów zestawu

Przygotowanie źródła zasilania

Konfiguracja wstępna

Przygotowanie karty pamięci

Nagrywanie

Nagrywanie filmów/rejestrowanie zdjęć

Ręczna regulacja jasności podczas nagrywania

Przydatne funkcje przy nagrywaniu

Odtwarzanie

Odtwarzanie obrazów na ekranie Podglądu wydarzeń

Odtwarzanie obrazów przy użyciu funkcji Odtwarzanie zaznaczenia

Odtwarzanie filmów w formacie MP4 (HD) (zmiana formatu filmu)

Edytowanie obrazów na ekranie odtwarzania

Odtwarzanie obrazów na ekranie odbiornika 4K TV

Odtwarzanie obrazów na ekranie telewizora HD

Odtwarzanie obrazów na ekranie telewizora niezgodnego ze standardem HD

Zapisywanie obrazów przy użyciu zewnętrznego urządzenia

Jak zapisać filmy

Korzystanie z oprogramowania PlayMemories Home

Zapisywanie obrazów na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym

Tworzenie płyty za pomocą nagrywarki

Korzystanie z funkcji Wi-Fi

Możliwości funkcji Wi-Fi

Sterowanie przy użyciu smartfonu

Przesyłanie obrazów do smartfonu

Przesyłanie obrazów do komputera

Przesyłanie obrazów do telewizora

Podłączanie smartfonu

Instalowanie oprogramowania PlayMemories Mobile

Operacje w menu

Korzystanie z opcji menu

Tryb fotografowania

Kamera/Mikrofon

Jakość/rozmiar obrazu

Funkcja odtwarzania

Edytuj/Kopiuj

Konfiguracja

Czas ładowania/czas nagrywania filmów/liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć

Sprawdź czas ładowania

Przewidywany czas nagrywania i odtwarzania dla poszczególnych akumulatorów

Przewidywany czas nagrywania filmów oraz liczba zdjęć możliwych do zarejestrowania na kartach pamięci

Szybkość transmisji w poszczególnych trybach nagrywania

Liczba pikseli rejestrowanych przy poszczególnych rozmiarach zdjęć

Dodatkowe informacje

Środki ostrożności

Obsługa tego urządzenia

Konserwacja

Korzystanie z tego urządzenia za granicą

Znaki towarowe

Licencja

Poziomy zoomu