Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Shot. Result Preview

Pomocou displeja alebo hľadáčika môžete vidieť záber s clonou, ktorá je odlišná od výsledku snímania. Keďže sa rozmazanie snímaného objektu zmení, ak sa zmení clona, rozmazanie skutočného záberu sa bude líšiť od záberu zobrazeného pred snímaním. Počas stlačenia tlačidla, ktorému je priradená funkcia [Shot. Result Preview], môžete skontrolovať predbežné zobrazenie záberu s použitými nastaveniami DRO, rýchlosti uzávierky, clony a citlivosti ISO. Pred snímaním skontrolujte náhľad výsledku snímania.

  1. MENU (Custom Settings) → [Custom Key Settings] → nastavte funkciu [Shot. Result Preview] požadovanému tlačidlu.
  2. Skontrolujte záber stlačením tlačidla, ktorému bola priradená funkcia [Shot. Result Preview].

Rada

  • Nastavenia DRO, nastavenia rýchlosti uzávierky, clony a citlivosti ISO, ktoré ste vykonali, sa odrazia na zábere pri [Shot. Result Preview], ale niektoré účinky sa nedajú skontrolovať v náhľade, a to v závislosti od nastavení snímania. Dokonca aj v takomto prípade sa nastavenia, ktoré ste zvolili, použijú na snímané zábery.