Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Aperture Preview

Pomocou displeja alebo hľadáčika môžete vidieť záber s clonou, ktorá je odlišná od výsledku snímania. Keďže sa rozmazanie snímaného objektu zmení, ak sa zmení clona, rozmazanie skutočného záberu sa bude líšiť od záberu zobrazeného pred snímaním.
Pri podržaní stlačeného tlačidla, ktorému ste priradili funkciu [Aperture Preview] , sa clona zníži na nastavenú hodnotu clony, pričom budete môcť skontrolovať rozmazanie pred snímaním.

  1. MENU B (Custom Settings) B [Custom Key Settings] B nastavte funkciu [Aperture Preview] požadovanému tlačidlu.
  2. Skontrolujte záber stlačením tlačidla, ktorému bola priradená funkcia [Aperture Preview].

Rada

  • Aj keď je možné zmeniť hodnotu clony počas predbežného zobrazenia, môže dôjsť k rozmazaniu snímaného objektu, ak zvolíte jasnejšiu clonu. Odporúčame znova nastaviť zaostrenie.