Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Eye AF

Po stlačení tlačidla fotoaparát zaostrí na oči snímanej osoby.

 1. MENU (Custom Settings)[Custom Key Settings] → priraďte funkciu [Eye AF] požadovanému tlačidlu.
 2. Stlačte tlačidlo, ktorému ste priradili funkciu [Eye AF] a zaostrite na oči.
 3. Stlačte tlačidlo spúšte počas stlačenia tohto tlačidla.

Poznámka

 • V závislosti od okolností nemusí byť fotoaparát schopný zaostriť na oči. V takýchto prípadoch fotoaparát rozpozná tvár a zaostrí na ňu.
 • Ak fotoaparát nedokáže rozpoznať tvár osoby, nie je možné použiť [Eye AF].
 • V závislosti od okolností nebude možné použiť [Eye AF], ako napríklad vtedy, keď je [Focus Mode] nastavený na [Continuous AF] alebo [Manual Focus], atď.
 • [Eye AF] nemusí fungovať v nasledujúcich situáciách:
  • Keď osoba má slnečné okuliare.
  • Keď ofina zakrýva oči osoby.
  • Za podmienok slabého osvetlenia alebo protisvetla.
  • Keď sú oči zatvorené.
  • Keď je daná osoba v tieni.
  • Keď nie je snímaná osoba zaostrená.

Rada

 • Keď fotoaparát zaostrí na oči a funkcia [Smile/Face Detect.] je nastavená na [On], detekčný rámček sa zobrazí na tvári po tom, ako sa zobrazil na očiach. Keď je funkcia [Smile/Face Detect.] nastavená na [Off], určitý čas sa na očiach zobrazí detekčný rámček.