Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Zoom

Keď je pripojený objektív so zoomom, môžete zväčšiť zábery otočením krúžku zoomu objektívu.

  1. Otočením krúžku zoomu objektívu so zoomom zväčšite snímané objekty.
    • Keď je pripojený objektív s motorovým nastavením zoomu, snímané objekty môžete zväčšiť posunutím ovládača zoomu objektívu so zoomom.

Informácie o [Zoom] na fotoaparáte

Keď zvolíte inú možnosť ako [Optical zoom only] pre [Zoom Setting], môžete použiť zoom na strane fotoaparátu.

Keď je pripojený objektív s motorovým nastavením zoomu:
Ak sa rozsah optického zoomu prekročí pri použití ovládača zoomu alebo krúžku zoomu, fotoaparát sa automaticky prepne na zoom na strane fotoaparátu.

Keď je pripojený iný objektív ako objektív s motorovým nastavením zoomu:
MENU (Camera Settings) → [Zoom] → požadovaná hodnota.