Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Focus Mode

Zvolí sa spôsob zaostrovania vhodný na pohyb snímaného objektu.

  1. MENU (Camera Settings) → [Focus Mode] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

(Single-shot AF):
Výrobok po dosiahnutí zaostrenia uzamkne zaostrenie. Použite [Single-shot AF], keď je snímaný objekt nehybný.

(Automatic AF) (východiskové nastavenie):
[Single-shot AF] a [Continuous AF] sa prepnú podľa pohybu objektu. Po stlačení tlačidla spúšte do polovice výrobok uzamkne zaostrenie, keď určí, že je snímaný objekt nehybný, alebo bude pokračovať v zaostrovaní, keď sa daný objekt pohybuje.
Počas nepretržitého snímania bude výrobok automaticky snímať s automatickým zaostrovaním pri nepretržitom snímaní od druhého záberu.

(Continuous AF):
Výrobok nepretržite zaostruje, pokiaľ je stlačené tlačidlo spúšte do polovice. Túto možnosť použite vtedy, keď je snímaný objekt v pohybe.

(DMF):
Umožňuje použiť kombináciu manuálneho a automatického zaostrovania.

(Manual Focus):
Zaostrenie sa nastaví manuálne.

Poznámka

  • Ak je snímaný objekt príliš blízko, na zábere sa môžu zobraziť akýkoľvek prach alebo otlačky prstov. Objektív poutierajte mäkkou handričkou, atď.
  • Po zmene spôsobu zaostrovania sa nastavená vzdialenosť zaostrenia zruší.
  • Keď je [Focus Mode] nastavený na [Continuous AF], po dosiahnutí zaostrenia sa zvuková signalizácia neozve.
  • [Automatic AF] je dostupné len pri použití objektívu, ktorý podporuje automatické zaostrovanie s fázovou detekciou roviny ostrosti.
  • Keď [Focus Area] je [Wide] alebo [Zone], vyhľadávací rámček rozsahu automatického zaostrovania sa môže zmeniť po dosiahnutí zaostrenia pomocou režimu [Automatic AF].