Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Manual Focus

Keď je ťažké získať správne zaostrenie v režime automatického zaostrovania, zaostrenie môžete nastaviť manuálne.

  1. MENU (Camera Settings) → [Focus Mode][Manual Focus].
  2. Otočte zaostrovací krúžok tak, aby sa dosiahlo správne zaostrenie.

    • Keď otočíte zaostrovací krúžok, na displeji sa zobrazí vzdialenosť zaostrenia.