Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

BULB

Môžete nasnímať záber stopy pohybu objektu pomocou dlhej expozície.

Režim BULB je vhodný na snímanie stôp svetla, ako je napríklad ohňostroj.

 1. Otočný prepínač režimov nastavte na M (Manual Exposure).
 2. Otáčajte ovládacie koliesko v smere hodinových ručičiek dovtedy, kým sa nezobrazí [BULB].
 3. Stlačením tlačidla spúšte do polovice nastavte zaostrenie.
 4. Podržte stlačené tlačidlo spúšte počas trvania snímania.
  Počas stlačenia tlačidla spúšte zostane uzávierka otvorená.

Poznámka

 • Keďže sa rýchlosť uzávierky zníži a skôr sa tak vyskytne chvenie fotoaparátu, odporúča sa použiť statív.
 • Čím dlhší je expozičný čas, tým väčší šum bude viditeľný na zábere.
 • Po snímaní sa bude redukcia šumu vykonávať rovnako dlho, ako dlho bola otvorená uzávierka. V priebehu vykonávania redukcie šumu sa nedajú snímať ďalšie zábery.
 • Rýchlosť uzávierky sa nedá nastaviť na [BULB] v nasledujúcich situáciách:
  • Keď je aktivovaná funkcia [Smile Shutter].
  • Keď je aktivovaná funkcia [Auto HDR].
  • Keď je [Picture Effect] nastavený na [HDR Painting] alebo [Rich-tone Mono.].
  • Keď je aktivovaná funkcia [Multi Frame NR].
  • Keď je funkcia [Drive Mode] nastavená na [Cont. Shooting], [Spd Priority Cont.] alebo [Self-timer(Cont)].
  Ak použijete vyššie uvedené funkcie, keď je rýchlosť uzávierky nastavená na [BULB], rýchlosť uzávierky sa dočasne nastaví na 30 sekúnd.

Rada

 • Zábery nasnímané v režime [BULB] sú náchylné na rozmazanie. Odporúčame, aby ste použili statív alebo diaľkový ovládač kompatibilný s multifunkčným konektorom, ktorý má funkciu uzamknutia tlačidla spúšte (predáva sa osobitne).