Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Disp. cont. AF area

Môžete nastaviť možnosť zobrazenia oblasti zaostrovania, ktorá je zaostrená, keď je [Focus Area] nastavená na [Wide] alebo [Zone] a [Focus Mode] je nastavený na [Continuous AF].

  1. MENU (Custom Settings) → [Disp. cont. AF area] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On (východiskové nastavenie):
Zobrazí sa oblasť zaostrovania, ktorá je zaostrená.
Off:
Oblasť zaostrovania, ktorá je zaostrená, sa nezobrazí.

Poznámka

  • Keď [Focus Area] je [Center] alebo [Flexible Spot], farba rámčekov v oblasti zaostrovania, ktorá je zaostrená, sa zmení na zelenú, a to bez ohľadu na nastavenia [Disp. cont. AF area].