Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Cont. Shooting

Počas stlačeného tlačidla spúšte sa budú nepretržite snímať zábery.

  1. MENU (Camera Settings)[Drive Mode][Cont. Shooting].
  2. Zvoľte požadovaný režim pomocou pravej/ľavej strany ovládacieho kolieska.

Podrobnosti položky ponuky

Continuous Shooting: Hi (východiskové nastavenie):
Rýchlosť nepretržitého snímania sa nastaví na maximálne približne 11 záberov za sekundu.

Continuous Shooting: Mid:
Rýchlosť nepretržitého snímania sa nastaví na maximálne približne 6 zábery za sekundu.

Continuous Shooting: Lo:
Rýchlosť nepretržitého snímania sa nastaví na maximálne približne 2,5 zábery za sekundu.

Rada

  • Ak chcete pridržať zaostrenie a expozíciu počas série snímaných záberov, zmeňte nasledujúce nastavenia.
    Expozícia prvého záberu sa určí pri stlačení tlačidla spúšte do polovice. Nastavenie expozície pre prvý záber sa použije pre nasledujúce zábery.
    • Nastavte [Focus Mode] na [Continuous AF] alebo [Automatic AF].
    • Nastavte [AEL w/ shutter] na [Off] alebo [Auto].