Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Bättre autojustering

Produkten upptäcker och utvärderar automatiskt tagningsförhållandena och ställer automatiskt in lämpliga inställningar.

Det kan hända att produkten tar flera bilder och skapar en kompositbild, osv. med hjälp av fler tagningsinställningar än i det intelligenta auto-läget, för att ta bilder med högre kvalitet.
 1. Ställ in lägesomkopplaren på (Bättre autojustering).
 2. Rikta kameran mot motivet.
  När kameran upptäcker scentypen tänds motsvarande scenigenkänningsikon på skärmen. Vid behov visas även den lämpligaste tagningsfunktionen för den upptäckta scentypen, samt hur många gånger slutaren kommer att utlösas.

 3. Ställ in skärpan och ta bilden.
  När kameran tar flera bilder väljer den sedan automatiskt ut den bästa bilden och sparar den. Det går även att spara alla bilderna genom att ställa in punkten [Bätt. autojus. Bildext.].

OBS!

 • När produkten används för att skapa kompositbilder tar lagringsprocessen längre tid än vanligt.
 • Produkten kan inte upptäcka scentypen när någon av de andra zoomfunktionerna än den optiska zoomen används.
 • Det kan hända att produkten inte upptäcker scentypen på rätt sätt under somliga tagningsförhållanden.
 • När punkten [Kvalitet] är inställd på [RAW] eller [RAW & JPEG], kan produkten inte skapa några kompositbilder.