Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Tagning av stillbilder/Inspelning av filmer