Mando a distancia

 1. Botón (alimentación)

 2. Botón PLAY MODE

  Botón REPEAT/FM MODE

  Botón PARTY LIGHT

  Botón LIGHT MODE

 3. Botón REC TO USB

  Botón TUNER MENU

  Botón BACK

  Botón OPTIONS

  Botones (arriba)/ (abajo)

  Botones (carpeta) –/+

  Botón (introducir)

 4. Botón FUNCTION

 5. Botón MEGA BASS

  Botón SOUND FIELD

 6. Botones / (retroceso rápido/avance rápido)

  Botones TUNING –/+

  Botón (reproducir)*

  Botones / (anterior/siguiente)

  Botones PRESET –/+

  Botón (pausa)

  Botón (detener)

 7. Botones KEY CONTROL /

 8. Botones VOL +/–*

 9. Botón MIC ECHO

 10. Botón VOCAL FADER

 11. Botón SCORE

  Botón DISPLAY

  Botón SLEEP

* (reproducir) y VOL + tienen un punto táctil. Utilice el punto táctil como referencia cuando opere el sistema.