De recentste software zoeken via een netwerkverbinding

Het Home-audiosysteem beschikt over een functie voor het automatisch updaten van de software naar de recentste versie via een Wi-Fi- of bekabeld netwerk.

Wanneer de recentste software beschikbaar wordt gemaakt en het Home-audiosysteem detecteert dit, verschijnt [UPDATE] op het display.

Om netwerkproblemen door veel verkeer op de netwerkserver te voorkomen, is de zoektiming voor elk Home-audiosysteem verschillend. U kunt ook handmatig nagaan of er een nieuwe softwareversie gepubliceerd werd.

In dit onderdeel wordt uitgelegd hoe u handmatig kunt zoeken naar een nieuwe softwareversie.

Doe het volgende voor u aan de slag gaat.

 • Controleer of het Home-audiosysteem is aangesloten op een netwerk.
  Controleer of de indicator NETWORK wit oplicht.
 • Controleer of [UPDATE] op het display niet langer oplicht.
  Indien [UPDATE] op het display oplicht, heeft het Home-audiosysteem de recentste software al gedetecteerd en kunt u de volgende procedure niet uitvoeren. Start de software-update.

Gebruik de afstandsbediening om de onderstaande stappen uit te voeren.

 1. Druk op de knop OPTIONS.
 2. Druk herhaaldelijk op / om [SYSTEM] te selecteren en druk vervolgens op de knop (Enter).
 3. Druk herhaaldelijk op / om [UPDATE] te selecteren en druk vervolgens op de knop (Enter).
 4. Druk herhaaldelijk op / om [VIA NW] te selecteren en druk vervolgens op de knop (Enter).
 5. Druk herhaaldelijk op / om [CHECK] te selecteren en druk vervolgens op de knop (Enter).

  Het Home-audiosysteem begint te zoeken of de recentste software beschikbaar is.*

  Druk op OPTIONS om het menu Opties te sluiten.

 6. Controleer of [UPDATE] op het display er als volgt uitziet.
  • Dooft: de recentste versie van de software is al geïnstalleerd op het Home-audiosysteem.
  • Licht op: er is een nieuwe softwareversie beschikbaar.

   Als u de functie voor het automatisch updaten van het Home-audiosysteem inschakelt in SongPal, zal de software geüpdatet worden terwijl u het Home-audiosysteem niet gebruikt (bv. 's nachts of wanneer de stand-bystand geactiveerd is op het Home-audiosysteem).

   Wanneer u de software onmiddellijk updatet, doet u dit handmatig.

   Voor informatie over het handmatig updaten raadpleegt u "Updatemethode 2: handmatig updaten via het internet".

   Wanneer het updaten start, wordt het afspelen gestopt en de BLUETOOTH-verbinding verbroken.

* De controle wordt onmiddellijk beëindigd. Afhankelijk van de netwerkomgeving kan dit even duren. Wacht in dat geval ongeveer een minuut.