Twee Home-audiosystemen aansluiten (Wireless Stereo)

Door twee MHC-V77DW te verbinden, kunt u beter genieten van ruimtelijk stereogeluid.

Er zijn twee MHC-V77DW vereist.

De functie Wireless Stereo voorbereiden

Twee Home-audiosystemen aansluiten (Wireless Stereo)

 1. Plaats de Home-audiosystemen op een afstand van maximaal 1 m van elkaar en schakel ze vervolgens in.
 2. Raak de toets STEREO PAIR/SET UP op het Home-audiosysteem aan tot u een pieptoon en gesproken aanwijzingen hoort, en de instructie krijgt om te beginnen met het instellen van de functie.

  [STEREO] knippert op het display.

 3. Raak de toets STEREO PAIR/SET UP op het Home-audiosysteem aan en houd hem ingedrukt tot u een pieptoon en gesproken aanwijzingen hoort, en de instructie krijgt om te beginnen met het verbinden.

  Dit duurt 30 seconden na het aanraken van de toets STEREO PAIR/SET UP in de voorgaande stap.

  [W_STEREO] verschijnt in het display.

  Via de gesproken aanwijzingen op elk Home-audiosysteem wordt aangegeven welk Home-audiosysteem links en rechts is geplaatst, en wordt bevestigd dat de twee Home-audiosystemen zijn verbonden met de functie Wireless Stereo.

 4. Op het apparaat dat verbonden is met het Home-audiosysteem* start u het afspelen en regelt u het volume.

  * Bedien het Home-audiosysteem waarvan de indicator NETWORK uitgaat of wit oplicht.

Het L-kanaal en het R-kanaal omwisselen

Raak de toets STEREO PAIR/SET UP aan en raak vervolgens de toets STEREO PAIR/SET UP opnieuw aan terwijl [LEFT CH] of [RIGHT CH] op het display verschijnt.


De functie Wireless Stereo annuleren/andere functie gebruiken

Tijdens het gebruik van de functie Wireless Stereo is de functie Wireless Multi-room niet beschikbaar.

U kunt de functie annuleren door de toets STEREO PAIR/SET UP op het Home-audiosysteem aan te raken en ingedrukt te houden tot u een pieptoon en gesproken aanwijzingen hoort. De functie is geannuleerd. De groepering is ook geannuleerd.

Hint

 • U kunt Wireless Stereo ook instellen met SongPal.
 • Als de signaalsterkte zwak is omdat de Home-audiosystemen bijvoorbeeld te ver van elkaar staan, kan de verbinding tijdelijk worden geannuleerd. Plaats de Home-audiosystemen dusdanig dat het signaal sterk genoeg is.
 • Wanneer de verbinding tijdelijk wordt geannuleerd, maken de Home-audiosystemen automatisch opnieuw verbinding. Als het na annulering 10 minuten of langer duurt om opnieuw verbinding te maken, wordt de functie Wireless Stereo geannuleerd. Wanneer u de functie Wireless Stereo de volgende keer gebruikt, voert u de procedure uit vanaf stap .

Opmerking

 • De functie Wireless Stereo is beschikbaar wanneer de softwareversie van het Home-audiosysteem 2.00 of recenter is. Als de functie Wireless Stereo niet kan worden ingesteld, is de softwareversie van de Home-audiosystemen mogelijk niet de recentste versie. De softwareversie van het Home-audiosysteem kan worden bekeken met behulp van de applicatie SongPal. Om de software van het Home-audiosysteem bij te werken, raadpleegt u "De vooraf geïnstalleerde software updaten".
 • Wanneer de functie Wireless Stereo wordt gebruikt, is de functie voor het automatisch updaten van de software van de Home-audiosystemen niet geactiveerd. Om de software te updaten, annuleert u de functie Wireless Stereo en verbindt u de Home-audiosystemen vervolgens met het draadloze netwerk.
 • Terwijl u de functie Wireless Stereo gebruikt, kan een van de Home-audiosystemen aangeven dat de recentste software beschikbaar is (de indicator [UPDATE] licht op in het display). In dit geval moet u de software van het Home-audiosysteem waarvan [UPDATE] oplicht op het display bijwerken. Voor informatie over het updaten raadpleegt u "Updatemethode 2: handmatig updaten via het internet". Groepering van de functie Wireless Stereo wordt automatisch geannuleerd. Verbind vervolgens het andere Home-audiosysteem met het draadloze netwerk en voer een update van de software van het Home-audiosysteem uit. Voor meer informatie over het updaten raadpleegt u "De recentste software zoeken via een netwerkverbinding". Nadat de software van beide Home-audiosystemen werd bijgewerkt naar de recentste versie, start u de functie Wireless Stereo opnieuw.
 • Het is aan te bevelen het volume te verlagen van het Home-audiosysteem waarop de STEREO PAIR/SET UP-knop wordt aangeraakt vooraleer de functie Wireless Stereo wordt ingesteld. De twee Home-audiosystemen geven geluid weer voor de functie Wireless Stereo, zodat het geluid luider kan klinken dan met één Home-audiosysteem.
 • Instelling op SongPal is mogelijk wanneer SongPal versie 4.2 of recenter is. Raadpleeg voor meer informatie over SongPal de volgende URL:
  http://info.songpal.sony.net/help/
 • Bij gebruik van de functie Wireless Stereo verschillen de elementen die op elk van de Home-audiosystemen kunnen worden gebruikt.
  • Wanneer u een microfoon gebruikt, maakt u verbinding met het Home-audiosysteem waarvan de indicator NETWORK oplicht.
  • Wanneer u de modus SAMPLER gebruikt, bedient u het Home-audiosysteem waarvan de indicator NETWORK oplicht.
  • Op het Home-audiosysteem waarvan de indicator NETWORK niet brandt kunt u alleen de toetsen VOLUME +/–, (openen/sluiten), (voeding) en STEREO PAIR gebruiken. Als u een andere toets of knop gebruikt, verschijnt [NOT USE] op het display.
  • U kunt de instellingen voor de toetsbediening niet op beide Home-audiosystemen wijzigen. De instellingen voor de toetsbediening die golden voordat de twee Home-audiosystemen werden aangesloten op de Wireless Stereo-functie, vervallen.