Μοντέλο: YY2078C

Εγκαταστήστε την εφαρμογή για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα ηχείων


Για να χρησιμοποιήστε όλες τις λειτουργίες και τις βελτιωμένες επιδόσεις, ενημερώστε το λογισμικό του συστήματος ηχείων και την εφαρμογή "Sony | Home Entertainment Connect" στην πιο πρόσφατη έκδοση.