Yardım Kılavuzu

IC RecorderICD-BX140

Kullanım Talimatları

Hazırlık

Parçaların tanımı

Ekran penceresi

Güç

Saat ayarı

Ekrandaki öğelerin seçilmesi

HOLD

Kayıt

Kayıt

Çeşitli işlemler/ayarlar

Harici aygıtların kullanımı

Çalma (Playback)

Çalma (Playing)

Çeşitli işlemler/ayarlar

Alarm ayarı

Düzenleme

Dosyaların silinmesi

Dosyaların organize edilmesi

Dosyaları bölme

Dosyaların korumaya alınması

Menü

Menülerin kullanımı

Menü öğeleri

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Duyurular

Kullanım notları

Güvenlik yönergeleri

Telif Hakları/Ticari Markalar

Destek web sitesi