Yardım Kılavuzu

IC RecorderICD-BX140

Sorun Giderme

IC kaydedici işlemleri

Sorununuz varsa

Gürültü

Güç

Genel işlemler

Kayıt

Çalma (Playback)

Düzenleme

Saat

Ekran

Dosyalar

Mesajlar

Mesaj listesi

Sistem sınırlamaları

Sistem sınırlamaları